Spolek Magdalena

O nás

Spolek Magdalena

je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili obyvatelé, patrioti a milovníci obce Bartošovice v Orlických horách k aktivní činnosti na ochranu kulturního a společenského života v obci a k propagaci tradic regionu.

Účelem spolku je kulturní a výchovná činnost s cílem zachování lidové tradiční výroby, zvyků, technologií a tradic v podobě hmotného a nehmotného dědictví Orlických hor.

Proč vznikl Spolek Magdalena

Ve Spolku Magdalena se spojili lidé, kteří se věnují životu v obci Bartošovice v Orlických horách a nejbližším okolí. Lidé, kteří tu pořádají již dlouhá léta kulturní a společenské akce pro děti i dospělé, není jim lhostejné, jak se v naší obci žije a jak to zde vypadá dnes a bude vypadat v budoucnu. Dlouho bylo jen u myšlenek a slov. Doposud se nesešel správný koktejl lidí, kteří by takovou funkční organizaci dali dohromady. Situace se však změnila ve chvíli, kdy do Bartošovic přišlo několik nových obyvatel a chalupářů.

V roce 2018 a 2019 jsme uspořádali Masopustní průvod, který zde od druhé světové války neprobíhal. Akce se vyvedly, znovu tak ožila myšlenka o založení zastřešující organizace. V březnu a dubnu 2019 jsme uspořádali několik setkání, dali dohromady stanovy a zvolili si orgány spolku. V květnu 2019 byl spolek zaregistrován u Krajského soudu v Hradci Králové.

A proč Magdalena? Svatá Magdalena je patronkou kostela v Bartošovicích v Orlických horách. Kostel je svým zachovalým interiérem dominantou obce, ale i Orlických hor. V obci máme také zvon Magdalena, který v roce 2016 odlilo Kovolitectví Jana Šedy z Kostelce nad Orlicí, při příležitosti 10. výročí vzniku Chráněných dílen Sdružení Neratov, z.s. – Kopeček. Dílny sídlí v Bartošovicích a zvon je k vidění ve venkovním areálu.

Po registraci spolku jsme vytvořili plán kulturních a společenských akcí, které bude Spolek Magdalena pořádat či zastřešovat. Další činností spolku je podpora turistického ruchu v obci a mikroregionu. Rádi bychom se v budoucnu podíleli na vzniku a vydávání propagačních a informačních materiálů, pohledů, turistické známky, lokálního značení, apod.
Rádi bychom také iniciovali výsadbu nových stromů a zeleně v obci a okolí, údržbu a drobné opravy památek lokálního významu (boží muka, křížky), vznik příjemných míst pro setkávání občanů v obci.Výbor Spolku Magdalena