Spolek Magdalena

Petr Zámečník

Člen výboru Spolku Magdalena

Narodil jsem se 28. 9. 1954 ve Dvoře Králové nad Labem. Do svých sedmi let jsem žil v malé vsi v Podkrkonoší. Poté naše rodina přesídlila na Královéhradecko. Mne to stále táhlo do hor. Vyučil jsem se kolářem a poté pracoval postupně ve dvou malých truhlářských dílnách na zakázkové výrobě, také při obnově památek. Mými koníčky bylo a je fotografování, trampování, památky a příroda.

V roce 1981 jsem využil příležitost a přestěhoval se do Bartošovic v Orlických horách. Zde mne zaujala nejen krajina a lidé, ale také množství poškozených větších i menších památek. Jelikož jde o v minulosti vysídlené a z velké části zbořené obce, začal jsem vyhledávat a sbírat dokumenty a předměty, připomínající původní obyvatele. Svoje poznatky zpřístupňuji veřejnosti. Některé drobné památky vlastnoručně opravuji, využívám tak své celoživotní zkušenosti. Mám blízko ke Sdružení Neratov, spolupracuji s pořadateli kulturních akcí a jsem kronikářem obce Bartošovice. Již sedmý rok pracuji jako košíkář v chráněných dílnách Kopeček - Sdružení Neratov. Jsem dopisovatelem oblastního měsíčníku Horský kurýr a občasně i jiných novin. Moji zálibu ve fotgrafování mohou využívat pořadatelé různých akcí.

Členství ve Spolku Magdalena mi dává příležitost spolupracovat s dalšími lidmi na zvelebování obce a dělit se o své zkušenosti a vědomosti.