Spolek Magdalena

Mezi horama 2019

středa 3.7.2019 - neděle 7.7.2019

Ohlédnutí za výstavou Mezi horama 2019

Dík patří především našemu členovi Petru Zámečníkovi, který celou akci za Spolek Magdalena zorganizoval. Však už to byl patnáctý ročník.

Během pěti dnů proběhly čtyři koncerty. Po celou dobu měli návštěvníci možnost vidět umělecká díla mnoha místních umělců. Vystavovali jsme fotografie, kresby, malby, básně i umělecké a užitné předměty.

Výtěžek z dobrovolných příspěvků pokryl cestovné hudebníků a provozní náklady. Zbytek prostředků jsme použili na nákup elektrocentrály, která bude sloužit všude tam, kde je třeba elektřiny. Například právě v kostele na Vrchní Orlici. Občas je třeba posekat trávu, něco přivrtat nebo opravit. Elektrocentrálou si výrazně usnadníme práci.

Děkujeme všem dobrovolníkům, umělcům i návštěvníkům. Bez Vás by to nemělo smysl.
Těšíme se zase za rok.