Spolek Magdalena

Podpořte nás

Finanční dar

je dobrý způsob, jak můžete Spolku Magdalena pomáhat v jeho činnosti. Preferovaným způsobem darování je převod na bankovní účet. Veškeré platby přijímáme na účtu č. 5639374399/0800 (Česká spořitelna, a.s.).

Pokud používáte elektronické bankovnictví v mobilním zařízení, můžete provést převod finančního daru prostřednictvím bankovní aplikace a následným načtením zobrazeného QR kódu.

Po poskytnutí daru nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@spolek-magdalena.cz a my Vám následně na vyžádání zašleme poštou potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.


Daňové výhody pro dárce

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.


 

Spolek Magdalena je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary jsou tedy využity v plné výši na činnost spolku dle jeho stanov.

Za případné dary velmi děkujeme.